Consells de cerca

Com buscar qualsevol valor en un camp:

Si no especifiqueu cap camp en concret buscareu a tota la base de dades, però no en el text complet. Per a cercar al text complet heu d'especificar aquest camp al menú desplegable.

Com cercar documents en una col·lecció en concret:

Limita per col·lecció:
 La Passió en imatges
 Difusió i promoció del espectacle

Per a cercar a una o vàries col·leccions alhora, marqueu o desmarqueu les capses que hi ha al costat de cada col·lecció abans de fer la cerca. També podeu clicar a sobre del nom de la col·lecció i marcar les subcol·leccions on voleu cercar.

Com realitzar una consulta per paraula o frase (en els camps de títol, resum, etc.)

Retorna registres que contenen les paraules jesus i creu.
Retorna registres que contenen la frase 'petó de judes' al títol.

Com utilitzar el truncament:

Recupera els registres que contenen les paraules sanedrí, sanedrites, sanedrins, etc.

Com utilitzar els operadors booleans:

o:
Recupera registres que contenen ambdues paraules golgota i crucifixio.
Recupera registres que continguin golgota i/o crucifixio.
Recupera registres que continguin golgota però no crucifixio.

Com cercar documents d'un període de temps:

Escriviu 2003 i seleccioneu el camp any.
Com a alternativa, trieu 'any:' seguit de l'any. Recordeu que podeu utilitzar el truncament per a buscar materials d'una dècada o d'un segle. Ex. year:200* recupera tots els materials del 2000 al 2009
Podeu especificar un rang d'anys.