Tots els personatges

Limita per col·lecció:
Noms i col·lectius singulars (794)
Profetes i altres personatges de AT (0) Jesús de Natzaret (524) Maria (mare de Jesús) (135) Apòstols (338) Deixebles i amics de Jesús (117) Àngel del Senyor (0) Pilat (83) Herodes (19) Caifàs (71) Annàs (0) Altres membres del Sanedrí (0) Fariseus (65) Personatges de la VP (guaricions, controvèrsia, etc) (0) Personatges de la PMR (95)
Col·lectius no singulars (202)
Sacerdots i Doctors de la Llei (0) Saduceus (0) Soldats romans, centurions, decurions (0) Soldats jueus (0) Poble i Col·lectius vinculats al Poble (202)
Personatges de ficció (0)
Cor i veus en Off (0) Personatges humans no bíblics (de ficció literària) i personatges secundaris (0) Personatges no humans (de ficció literària) (0)