Programes de mà

Addicions més recents:
2011-12-14
16:24
Cristo Misterio de Pasión: Festivales de España: Cervera Lérida: Marzo, abril, mayo 1975 [Programa de mà]. 1975.
Identificador: POSTER-2011-047.

Registre detallat - Registres similars
2011-07-14
21:23
"La Passió" - Esparraguera - Cuaresma 1943 [Programa de mà]. 1943.
Identificador: POSTER-2011-038 .

Registre detallat - Registres similars
2011-07-13
23:56
La Pasion - Esparraguera - Cuaresma 1942 [Programa de mà]. 1942.
Identificador: POSTER-2011-037 .

Registre detallat - Registres similars
2011-07-13
23:40
La Pasion Esparraguera - 1941 [Programa de mà]. 1941.
Identificador: POSTER-2011-036 .

Registre detallat - Registres similars
2011-07-13
23:15
La Pasión en Esparraguera - 1940 [Programa de mà]. 1940.
Identificador: POSTER-2011-035 .

Registre detallat - Registres similars
2011-07-12
21:09
La Passió de nostre senyor Jesucrist - Temporada de Quaresma 1936 [Programa de mà]. 1936.
Identificador: POSTER-2011-034 .

Registre detallat - Registres similars
2011-07-12
20:59
Ateneo Esparraguera - La Passió - Temporada de Quaresma de 1927 [Programa de mà]. 1927.
Identificador: POSTER-2011-033 .

Registre detallat - Registres similars
2011-07-12
20:42
La Passió - Temporada de Quaresma de 1935 [Programa de mà]. 1935.
Identificador: POSTER-2011-032 .

Registre detallat - Registres similars
2011-07-12
20:28
Passió, Mort i Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist - Temporada Cuaresma 1928 [Programa de mà]. 1928.
Identificador: POSTER-2011-031 .

Registre detallat - Registres similars
2011-06-26
15:57
La Passió d'Esparreguera [Programa de mà]. 1993.
Identificador: POSTER-2011-030 .

Registre detallat - Registres similars