Presentació

Addicions més recents:
2009-10-24
18:35
fitxer ppt Projecte Corpus Passionarium / Quer i Aiguadé, Pere; Lorente, Magda . Apareix a:La Digitalització de la Cultura a Catalunya.
Paraules clau: Corpus, Passionarium

Identificador: ARTICLE-2009-027.

Registre detallat - Registres similars