Poble

Addicions més recents:
2014-01-28
23:34
Les noces de Canà [Fotografia en paper]. 2009. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-025.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-28
23:22
Crucifixió de Jesús [Fotografia en paper]. 2007. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-024.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-27
19:03
Jesús i les multituds [Fotografia en paper]. 2010. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-019.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-20
20:30
Jesús i les multituds [Fotografia en paper]. 1979-82. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-012.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-20
20:22
Entrada de Jesús a Jerusalem [Fotografia en paper]. 1979-82. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-011.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-20
20:02
Mort de Jesús [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-010.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-20
19:48
Crucifixió de Jesús [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-009.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-20
19:21
Jesús condemnat a mort [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-007.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-20
18:27
Naixement de Jesús [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-003.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-20
17:28
Resurrecció de Llàtzer [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-002.

Registre detallat - Registres similars