Pere
Variants: Simó, Simó Pere Aclaratori: Anomenat també Simó i Cefes, el primer dels Dotze, fill de Joan o de Jonàs i germà d’Andreu.

Pere

Addicions més recents:
2014-01-20
20:47
Últim Sopar [Fotografia en paper]. 1979-82. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-013.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-20
19:38
L’Últim Sopar [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-008.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-20
18:42
El tribut al Cèsar [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-004.

Registre detallat - Registres similars
2013-12-24
20:53
Jesús i els nens [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2013-073.

Registre detallat - Registres similars
2013-12-24
18:42
Pregària de Jesús a la Muntanya de les Oliveres [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2013-071.

Registre detallat - Registres similars
2012-10-26
18:13
Sant Sopar [Fotografia en paper]. 199? Teatre Orfeó Montsià. Ulldecona. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2012-190.

Registre detallat - Registres similars
2012-10-06
22:46
La Passió d'Ulldecona: Temporada 2010 [Cartell]. 2010.
Identificador: POSTER-2012-027.

Registre detallat - Registres similars
2012-09-28
16:48
Diumenge de Rams [Fitxer informàtic]. 2012 Teatre Orfeó Montsià. Ulldecona. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2012-159.

Registre detallat - Registres similars
2012-09-28
16:33
Sant Sopar [Fitxer informàtic]. 2012 Teatre Orfeó Montsià. Ulldecona. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2012-158.

Registre detallat - Registres similars
2012-09-16
17:54
Crucifixió de Jesús [Fotografia en paper]. 1993. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2012-146.

Registre detallat - Registres similars