Esparreguera. Arxiu de la Passió

Addicions més recents:
2012-01-09
21:02
Grup de soldats romans [Fotografia en paper]. 1959. Esparreguera. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2012-081.

Registre detallat - Registres similars
2011-11-19
16:37
Baptismes en el riu Jordà [Fotografia en paper]. 1948. Esparreguera. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2011-081.

Registre detallat - Registres similars
2011-11-19
16:26
Cor de La Passió [Fotografia en paper]. 1950. Esparreguera. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2011-080.

Registre detallat - Registres similars
2011-07-16
15:04
Assaig de la Passió [Fitxer informàtic]. 1958. Esparreguera. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2011-079 .

Registre detallat - Registres similars
2011-07-16
14:57
Davallament de la creu [Fitxer informàtic]. 2005. Esparreguera. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2011-078.

Registre detallat - Registres similars
2011-07-16
14:50
Grup de Soldats romans [Fotografia en paper]. 1950. Esparreguera. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2011-077.

Registre detallat - Registres similars
2011-07-16
14:43
Sanedrí [Fotografia en paper]. 1999. Esparreguera. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2011-076 .

Registre detallat - Registres similars
2011-07-16
14:36
Jesús i la Samaritana [Fotografia en paper]. 1983. Esparreguera. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2011-075 .

Registre detallat - Registres similars
2011-07-15
22:16
Grup de fariseus [Fotografia en paper]. 1999. Esparreguera. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2011-074 .

Registre detallat - Registres similars
2011-07-15
22:10
Guariment d'un leprós [Fitxer informàtic]. 2006. Esparreguera. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2011-073 .

Registre detallat - Registres similars