Maria (mare de Jesús)

Addicions més recents:
2014-03-19
17:29
Acte del davallament de la Creu [Fitxer informàtic]. Teatre Orfeó Montsià. Ulldecona. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2014-026.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-28
23:34
Les noces de Canà [Fotografia en paper]. 2009. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-025.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-28
21:24
Sepultura de Jesús [Fotografia en paper]. 1990. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-021.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-27
17:34
Sepultura de Jesús [Fotografia en paper]. 1979-82. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-018.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-27
17:22
Crucifixió de Jesús [Fotografia en paper]. 1979-82. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-017.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-20
20:02
Mort de Jesús [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-010.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-20
19:07
Ascensió de Jesús [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-006.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-20
18:55
Sepultura de Jesús [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-005.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-20
18:27
Naixement de Jesús [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-003.

Registre detallat - Registres similars
2013-10-20
21:00
Sepultura de Jesús [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2013-066.

Registre detallat - Registres similars