En aquesta col·lecció...
En aquesta col·lecció trobareu tot el material gràfic i audiovisual que fa referència a la representació d'una passió concreta. Busqueu els materials de promoció de les passions (cartells, programes de mà, entrevistes, etc.) a la col·lecció Difusió i promoció de l'espectacle.

La Passió en imatges

Limita per col·lecció:
Entre bastidors (420)
Escenes de la Passió (532)