Nom variant: Iscariot. Aclaratori: un dels Dotze

Judes Iscariot

Addicions més recents:
2014-01-20
18:42
El tribut al Cèsar [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-004.

Registre detallat - Registres similars
2013-12-24
20:25
Entrada triomfal a Jerusalem [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2013-072.

Registre detallat - Registres similars
2013-12-24
18:18
Jesús és detingut [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2013-070.

Registre detallat - Registres similars
2013-12-09
17:16
Jesús és detingut [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2013-069.

Registre detallat - Registres similars
2013-10-20
18:50
Judes [Fotografia en paper]. 1960. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2013-064.

Registre detallat - Registres similars
2012-10-06
22:46
La Passió d'Ulldecona: Temporada 2010 [Cartell]. 2010.
Identificador: POSTER-2012-027.

Registre detallat - Registres similars
2012-09-28
16:48
Diumenge de Rams [Fitxer informàtic]. 2012 Teatre Orfeó Montsià. Ulldecona. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2012-159.

Registre detallat - Registres similars
2012-09-27
23:22
Miracles i predicacions [Fitxer informàtic]. Orfeó Montsià. Ulldecona. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2012-150.

Registre detallat - Registres similars
2012-09-16
13:59
Entrada de Jesús a Jerusalem [Fotografia en paper]. 1993. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2012-143.

Registre detallat - Registres similars
2012-09-16
13:44
Judes traeix Jesús [Fotografia en paper]. 1994. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2012-142.

Registre detallat - Registres similars