Jornades i congressos

Addicions més recents:
2009-11-17
16:01
prova. 1234. Passió Esparreguera
Identificador: PICTURE-2009-085 .

Registre detallat - Registres similars
2009-10-24
18:35
fitxer ppt Projecte Corpus Passionarium / Quer i Aiguadé, Pere; Lorente, Magda . Apareix a:La Digitalització de la Cultura a Catalunya.
Paraules clau: Corpus, Passionarium

Identificador: ARTICLE-2009-027.

Registre detallat - Registres similars