Joan Baptista

Addicions més recents:
2012-10-04
20:32
predicació de Joan Baptista [Fitxer informàtic]. 2006. Teatre Orfeó Montsià. Ulldecona. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2012-180.

Registre detallat - Registres similars
2012-09-28
15:32
Baptisme de Jesús [Fitxer informàtic]. 2012 Teatre Orfeó Montsià. Ulldecona. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2012-156.

Registre detallat - Registres similars
2012-09-16
18:04
Baptisme de Jesús [Fotografia en paper]. 1993. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2012-147.

Registre detallat - Registres similars
2012-01-03
12:16
Primers deixebles [Fotografia en paper]. 1967. Olesa. La Passió
Identificador: PICTURE-2012-037.

Registre detallat - Registres similars
2011-11-19
16:37
Baptismes en el riu Jordà [Fotografia en paper]. 1948. Esparreguera. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2011-081.

Registre detallat - Registres similars
2010-10-21
16:30
Personatges escena Pilat [Fotografia en paper]. 1962. Ulldecona. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2010-544.

Registre detallat - Registres similars
2010-05-20
19:48
La Passió: Olesa de Montserrat [Programa de mà]. 2009.
Identificador: POSTER-2010-001 .

Registre detallat - Registres similars
2010-01-29
13:22
John the Baptist: a drama in which is presented the social and political background of the life of Jesus / Corpening, Albert Newton . John the Baptist . b/n. 45 p.
Identificador: ARTICLE-2010-012.

Registre detallat - Registres similars
2010-01-15
17:06
Primers deixebles [fotografia en paper]. 1992. Olesa. La Passió
Identificador: PICTURE-2010-022 .

Registre detallat - Registres similars
2010-01-15
16:03
Primers deixebles [fotografia en paper]. 1992. Olesa. La Passió
Identificador: PICTURE-2010-021 .

Registre detallat - Registres similars