Interpretació

Addicions més recents:
2013-04-09
20:44
Actors i músics del davallament de la creu [Fitxer informàtic]. 2013. Casa de la Cultura Ulldecona. Ulldecona. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2013-063.

Registre detallat - Registres similars
2013-04-09
20:34
Davallament de la Creu [Fitxer informàtic]. 2013. Casa de la Cultura Ulldecona. Ulldecona. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2013-062.

Registre detallat - Registres similars