Estudis sobre els textos

Addicions més recents:
2012-09-29
12:35
Recuperando nuestras tradiciones: El "Davallament de la Creu" de Ulldecona / Ferré Pilus, Mª Lluïsa . Revista Ulldecona / Ulldecona, Ajuntament . 3 pàgines sense il·lustracions
Identificador: ARTICLE-2012-001.

Registre detallat - Registres similars
2010-04-20
12:52
Textos teatrals sobre la vida pública de Jesucrist al Manuscrit Llabrés, Els / Santandreu Brunet, Pere Josep / Mas Vives, Joan (Director) . 462 p.
Identificador: ARTICLE-2010-027.

Registre detallat - Registres similars
2010-04-20
11:09
Dos impresos facsímils de la passió catalana del s. XVIII: (Vic, 1773 i Manresa, 1798) [Referència bibliogràfica]. / Vila i Medinyà, Josep Maria

Identificador: URL-2010-037.

Registre detallat - Registres similars
2010-03-25
12:02
El Nou texte de "La passió" del Dr. Ernest Mateu [Referència bibliogràfica]. / Torrella, Josep (1910-2003)

Identificador: URL-2010-030.

Registre detallat - Registres similars
2010-01-31
13:13
Office de Paques ou de la Résurrection: accompagné de la notation musicale / Luzarche, Victor . b/n. 141 p.
Identificador: ARTICLE-2010-014 .

Registre detallat - Registres similars
2010-01-31
12:40
Ancient Cornish drama, The / Norris, Edwin (1795-1872) . b/n. 534 p.
Identificador: ARTICLE-2010-013 .

Registre detallat - Registres similars
2010-01-29
10:47
Passió de Verges: anàlisi filològica dels textos, La / Clara, Josep . Revista FEP.net, Emocions i educació . b/n. 6 p.
Identificador: ARTICLE-2010-006 .

Registre detallat - Registres similars
2010-01-29
09:57
Fragment de la passió d'Illa (Rosselló) del segle XIV, El. Nota i edició / Vila, Pep . Marges, Els: revista de llengua i literatura . b/n. 8 p.
Identificador: ARTICLE-2010-004.

Registre detallat - Registres similars