Entrevistes

Addicions més recents:
2015-04-06
15:58
Les Passions al programa L'oracle de Catalunya Ràdio [Web]. / Quer, Pere ; Graset, Xavier ; Antich, Xavier ; Genovès, Dolors ; et al

Identificador: URL-2015-001.

Registre detallat - Registres similars
2010-06-01
13:22
Acte de presentació de Corpus Passionarium [Fitxer informàtic]. 2010.
Identificador: PICTURE-2010-448 .

Registre detallat - Registres similars
2010-05-31
23:59
fitxer àudio [Entrevista a Pere Quer i Aiguadé, president de la Fundació Passionarium] / Quer i Aiguadé, Pere (President de la Fundació Passionarium) . Apareix a: Galceran, AlbertMatins Olesa Ràdio.
Identificador: ARTICLE-2010-029 .

Registre detallat - Registres similars
2010-04-27
21:37
Entrevista a Pere Quer, president de la fundació Passionarium [altres]. / Quer i Aiguadé, Pere (President de la Fundació Passionarium)

Identificador: URL-2010-049.

Registre detallat - Registres similars
2009-10-26
11:13
fitxer àudio [Entrevista a Pere Quer i Aiguadé, president de la Fundació Passionarium] / Quer i Aiguadé, Pere (President de la Fundació Passionarium); Galceran, Albert . Apareix a: Temps d'Oci (Olesa Ràdio).
Identificador: ARTICLE-2009-028.

Registre detallat - Registres similars