Centurió

Addicions més recents:
2014-01-28
21:51
Jesús condemnat a mort [Fotografia en paper]. 2005. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-023.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-20
21:46
Jesús condemnat a mort [Fotografia en paper]. 1979-82. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-016.

Registre detallat - Registres similars
2014-01-20
19:21
Jesús condemnat a mort [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-007.

Registre detallat - Registres similars
2013-12-09
16:32
Crucifixió de Jesús [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2013-067.

Registre detallat - Registres similars
2013-02-21
15:44
Soldats romans [Fotografia en paper]. 1952. Olesa. La Passió
Identificador: PICTURE-2013-051.

Registre detallat - Registres similars
2013-02-21
14:38
Centurió [Fotografia en paper]. 1952. Olesa. La Passió
Identificador: PICTURE-2013-043.

Registre detallat - Registres similars
2012-10-04
22:42
crucifixió i mort [Fotografia en paper]. 197? Teatre Orfeó Montsià. Ulldecona. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2012-184.

Registre detallat - Registres similars
2012-10-04
20:32
predicació de Joan Baptista [Fitxer informàtic]. 2006. Teatre Orfeó Montsià. Ulldecona. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2012-180.

Registre detallat - Registres similars
2012-10-03
22:55
Carrer de l'amargura [Fitxer informàtic]. 2006. Teatre Orfeó Montsià. Ulldecona. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2012-177.

Registre detallat - Registres similars
2012-10-03
20:31
Jesús davant Pilat [Fitxer informàtic]. 2006. Teatre Orfeó Montsià. Ulldecona. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2012-172.

Registre detallat - Registres similars