Aclaratori: Gran sacerdot

Caifàs

Addicions més recents:
2013-12-09
16:32
Crucifixió de Jesús [Fotografia en paper]. 1965. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2013-067.

Registre detallat - Registres similars
2012-10-03
23:10
Procés religiós [Fotografia en paper]. 197? Teatre Orfeó Montsià. Ulldecona. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2012-178.

Registre detallat - Registres similars
2012-10-03
20:31
Jesús davant Pilat [Fitxer informàtic]. 2006. Teatre Orfeó Montsià. Ulldecona. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2012-172.

Registre detallat - Registres similars
2012-09-16
20:15
Jesús davant Pilat [Fotografia en paper]. 199?. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2012-149.

Registre detallat - Registres similars
2012-09-16
17:32
Jesús condemnat a mort [Fotografia en paper]. 1990. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2012-144.

Registre detallat - Registres similars
2012-09-16
13:44
Judes traeix Jesús [Fotografia en paper]. 1994. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2012-142.

Registre detallat - Registres similars
2012-05-15
19:16
Mort de Jesús [Fotografia en paper]. 1995. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2012-090 .

Registre detallat - Registres similars
2012-05-12
06:24
Judes traeix Jesús [Fotografia en paper]. 1995. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2012-085 .

Registre detallat - Registres similars
2011-07-16
15:04
Assaig de la Passió [Fitxer informàtic]. 1958. Esparreguera. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2011-079 .

Registre detallat - Registres similars
2011-07-16
14:43
Sanedrí [Fotografia en paper]. 1999. Esparreguera. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2011-076 .

Registre detallat - Registres similars