Altres apòstols

Limita per col·lecció:
Andreu (54)
Bartomeu (35)
Felip (34)
Jaume (el menor) (33)
Jaume (el major) (46)
Mateu (36)
Simó el Zelós o el Cananeu (49)
Judes Tadeu (32)
Tomàs (46)