Abdaró

Addicions més recents:
2014-01-28
21:51
Jesús condemnat a mort [Fotografia en paper]. 2005. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2014-023.

Registre detallat - Registres similars
2012-09-16
13:44
Judes traeix Jesús [Fotografia en paper]. 1994. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2012-142.

Registre detallat - Registres similars
2012-05-15
19:16
Mort de Jesús [Fotografia en paper]. 1995. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2012-090 .

Registre detallat - Registres similars
2012-05-12
06:24
Judes traeix Jesús [Fotografia en paper]. 1995. Olesa. Associació de La Passió d'Olesa de Montserrat
Identificador: PICTURE-2012-085 .

Registre detallat - Registres similars
2012-01-02
15:20
Judes davant el Sanedrí [Fotografia en paper]. 1956. Olesa. La Passió
Identificador: PICTURE-2012-020.

Registre detallat - Registres similars
2011-07-16
14:43
Sanedrí [Fotografia en paper]. 1999. Esparreguera. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2011-076 .

Registre detallat - Registres similars
2011-06-26
15:14
La Passió d'Esparreguera [Programa de mà]. 1979.
Identificador: POSTER-2011-029 .

Registre detallat - Registres similars
2011-04-09
22:32
Jesús davant del Sanedrí [Fotografia en paper]. 1986. Esparreguera. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2011-042 .

Registre detallat - Registres similars
2011-04-09
22:17
Complot contra Jesús [Fitxer informàtic]. 2008. Esparreguera. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2011-040 .

Registre detallat - Registres similars
2011-01-03
02:31
Jesús és detingut [Fotografia en paper]. 1951. Esparreguera. Patronat de la Passió
Identificador: PICTURE-2011-024 .

Registre detallat - Registres similars