Àudio

Addicions més recents:
2010-05-31
23:59
fitxer àudio [Entrevista a Pere Quer i Aiguadé, president de la Fundació Passionarium] / Quer i Aiguadé, Pere (President de la Fundació Passionarium) . Apareix a: Galceran, AlbertMatins Olesa Ràdio.
Identificador: ARTICLE-2010-029 .

Registre detallat - Registres similars
2009-10-26
11:13
fitxer àudio [Entrevista a Pere Quer i Aiguadé, president de la Fundació Passionarium] / Quer i Aiguadé, Pere (President de la Fundació Passionarium); Galceran, Albert . Apareix a: Temps d'Oci (Olesa Ràdio).
Identificador: ARTICLE-2009-028.

Registre detallat - Registres similars