Entre bastidors

Informació sobre aquesta col·lecció
A Entre bastidors trobareu totes aquelles imatges que tenen a veure amb la representació de la Passió i que no tracten explícitament sobre escenes o moments que tenen lloc a sobre de l'escenari.
Addicions més recents:
2013-02-22
12:20
Apòstol Joan [Fotografia en paper]. 1952. Olesa. La Passió
Identificador: PICTURE-2013-059.

Registre detallat - Registres similars
2013-02-22
12:12
Actor col·laborador [Fotografia en paper]. 1952. Olesa. La Passió
Identificador: PICTURE-2013-058.

Registre detallat - Registres similars
2013-02-22
12:06
Actors col·laboradors [Fotografia en paper]. 1950. Olesa. La Passió
Identificador: PICTURE-2013-057.

Registre detallat - Registres similars
2013-02-22
11:08
Actor col·laborador [Fotografia en paper]. 1952. Olesa. La Passió
Identificador: PICTURE-2013-056.

Registre detallat - Registres similars
2013-02-22
10:56
Poble [Fotografia en paper]. 1952. Olesa. La Passió
Identificador: PICTURE-2013-055.

Registre detallat - Registres similars
2013-02-22
10:42
Soldat romà [Fotografia en paper]. 1952. Olesa. La Passió
Identificador: PICTURE-2013-054.

Registre detallat - Registres similars
2013-02-21
16:01
Soldats romans [Fotografia en paper]. 1952. Olesa. La Passió
Identificador: PICTURE-2013-053.

Registre detallat - Registres similars
2013-02-21
15:54
Soldat romà [Fotografia en paper]. 1952. Olesa. La Passió
Identificador: PICTURE-2013-052.

Registre detallat - Registres similars
2013-02-21
15:44
Soldats romans [Fotografia en paper]. 1952. Olesa. La Passió
Identificador: PICTURE-2013-051.

Registre detallat - Registres similars
2013-02-21
15:34
Soldat romà [Fotografia en paper]. 1952. Olesa. La Passió
Identificador: PICTURE-2013-050.

Registre detallat - Registres similars
Enfocat a:
Dipositaris (400)
Cervera. Arxiu de la Passió (65) Esparreguera. Arxiu de la Passió (169) Olesa de Montserrat. Arxiu de la Passió (166)